Johannes Diderik van der Waals

Johannes Diderik van der Waals

23. 12. 1837 - 8. 3. 1923

Holandský fyzik Johannes Diderik van der Waals se narodil 23. prosince 1837 v Leydenu. Po ukončení základního vzdělání v Leydenu začal učit na základní škole. V letech 1862 – 1865 studoval univerzitu v Leydenu. Díky dosaženému vzdělání mohl vyučovat matematiku a fyziku (1864 - střední škola Deventer; 1866 - Haag). V roce 1873 obhájil Waals doktorskou disertaci (práce Over de Continuïteit van den Gas - en Vloeistoftoestand). V roce 1876 se stal profesorem fyziky na nově ustavené univerzitě v Amsterodamu.

Van der Waalsovy síly

Van der Waals se zabýval problémem spojitosti plynného a kapalného stavu látek. Našel vztah mezi tlakem, objemem a teplotou plynů a kapalin. Waals dokázal existenci sil, které působí na úrovni molekul, a které brání jejich oddělení. Důsledkem těchto sil je vnitřní tlak v kapalinách. Tyto síly jsou známy jako van der Waalsovy síly.

Van der Waalsova rovnice

Na základě svých experimentů Waals objasnil přechod z plynného do kapalného skupenství. Zformuloval tzv. van der Waalsovou rovnici platnou pro kapaliny i plyny, která vyjadřovala tuto změnu skupenství. Rovnice měla platnost pro kapaliny stejného složení. V roce 1890 Waals publikoval novou rovnici, která byla platná pro binární dvoufázový systém.

V roce 1893 publikoval Waals hlavní koncepty své termodynamické teorie kapilarity. Waals předpokládal existenci  pozvolné, následně velmi prudké, změny hustoty na rozhraní mezi kapalinou a párou.

Onnes a Van der Waals

Heike Kamerlingh Onnes a Van der Waals (1908)

Johannes Diderik van der Waals zemřel 8. března 1923 v Amsterodamu.

Další informace

J. D. van der Waals

Van der Waalsovy síly

1910 - Nobelova cena za výzkum týkající se stavové rovnice plynů a kapalin.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš