Jean-Victor Poncelet

Jean-Victor Poncelet

1. 7. 1788 - 22. 12. 1867

Francouzský matematik Jean-Victor Poncelet se narodil 1. července 1788 v Metz, Lorraine. Poncelet studoval na École Polytechnique.

Poncelet - zakladatel projektivní geometrie

Jean-Victor Poncelet byl jedním ze zakladatelů moderní projektivní geometrie. Za Napoleonova tažení do Ruska pracoval Jean-Victor Poncelet od roku 1812 jako inženýr. V Rusku byl raněn a upadl do zajetí (1813), ze kterého se vrátil do Francie v roce 1814. V ruském vězení studoval Poncelet projektivní geometrii - pojednání o analytické geometrii Applications d'analyse et de géométrie. Pojednání bylo publikováno až po 50 letech.

V letech 1815 až 1825 působil Poncelet v Metz jako armádní inženýr.

V letech 1820 až 1821 Jean-Victor Poncelet spolu s Brianchonem prokázal Feuerbachův teorém.

V roce 1822 publikoval Jean-Victor Poncelet Traité des propriétés projectives des figures, ve které studoval vlastnosti, které zůstávají při projekci invariantní. Tato jeho práce obsahuje základní myšlenky projektivní geometrie, jako je perspektiva, involuce a cirkulární body v nekonečnu.

Mechanika

V letech 1825 až 1835 byl Jean-Victor Poncelet profesorem mechaniky.

Jean-Victor Poncelet využil své znalosti mechaniky na úpravu turbín a vodních mlýnů a díky tomu se mu podařilo zdvojnásobit jejich výkon.

V letech 1862 a 1864 Poncelet publikoval dva svazky své práce Applications d'analyse et de géométrie.

Jean-Victor Poncelet zemřel 22. prosince 1867 v Paříži.

Jean-Victor Poncelet

Zakladatel projektivní geometrie.

poncelet - dříve ve Francii užívaná jednotka veličiny výkon.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš