Karl Ferdinand Braun

Braun

6. 5. 1850-20. 4. 1918

Německý fyzik Karl Ferdinand Braun se narodil 6. června 1850 ve Fuldě. Braun studoval na univerzitě v Marburgu a Berlíně. V roce 1872 studia ukončil a začal působit jako asistent na würzburgské universitě.

Od roku 1874 byl Braun vyučující na gymnáziu sv. Tomáše v Lipsku. Braun dále působil na univerzitách v Marburgu (1876), Lipsku, Štrasburku (1880, 1895), Karlsruhe (1883), Tübingenu (1885).

Braunovy první výzkumy se týkaly oscilace strun a elastických lan. Dále se zabýval vedením elektrického proudu v elektrolytech. Zabýval se také mechanickou teorií tepla a elektřinou. Braun vypracoval teoretické základy Le Chatelierova principu pohyblivé chemické rovnováhy.

Elektřina

Největší úspěchy mu přinesly výzkumy v oboru elektřiny.

Karl Ferdinand Braun objevil usměrňovací účinek polovodičů (1874), který stál na počátku objevu tranzistorů v 50. letech 20. století.

V roce 1897 Braun zkonstruoval tzv. Braunovu trubici (Braunův elektrometr) a oscilograf na principu katodových paprsků.

Bezdrátová telegrafie

Braun se začal v roce 1898 zabývat bezdrátovou telegrafií a pokusy přenášet morseovku vodou. Následně Braun sestavil uzavřený obvod, který se společně s Braunovou trubicí stal základem bezdrátové telegrafie. Patentoval tzv. Braunův vysílač.

V roce 1901 Braun publikoval spisy o bezdrátové telegrafii v díle Drahtlose Telegraphie durch Wasser und Lufft (Bezdrátová telegrafie vodou a vzduchem).

Karl Ferdinand Braun zemřel 20. dubna 1918 v USA.

Další informace

Karl Ferdinand Braun

1909 - Nobelova cena za velké zásluhy o rozvoj bezdrátové telegrafie (spolu s G. M. Marconim).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš