Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

9. 8. 1776 - 9. 7. 1856

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro hrabě z Quarenga a Cerrata se narodil 9. srpna 1776 v Turíně v rodině právníka hraběte Filippo Avogadra. Mladý Avogadro navštěvoval školu v Turíně. Avogadro se stal také právníkem (1792 bakalář, 1796 obhajoba doktorátu práv). Avogadrovou manželkou byla od roku 1815 Felicita Mazzé, se kterou měl šest dětí.

V roce1800 začal Amedeo Avogadro soukromě studovat matematiku a fyziku. Při své vědecké práci v chemii a fyzice využíval Avogadro matematických metod. V roce 1809 se Avogadro stal profesorem fyziky ve Vercelli.

Avogadrův zákon

V roce 1811 Avogadro publikoval ve francouzském Journal de Physique následující hypotézu, která byla později na jeho počet nazvána Avogadrův zákon.

Avogadrův zákon
Stejné objemy plynů za stejného tlaku a teploty obsahují stejné množství molekul.

Za svého života se však Amedeo Avogadro potvrzení a uznání hypotézy nedočkal. Avogadro totiž nedokázal hypotézu přesně experimentálně potvrdit a navíc nebyla hypotéza publikována v seriózní vědecké literatuře. Avogadro byl také odtržen od oficiálních vědeckých kruhů.

V roce 1820 se stal Amedeo Avogadro profesorem matematické fyziky na universitě v Turíně, kde řídil výzkumy elektrických vlastností, tepelné roztažnosti a měrného tepla látek. S přestávkami tento post Avogadro zastával až do odchodu do důchodu (1850).

Nejdůležitějším dílem Amedea Avogadra je čtyřsvazkové dílo Fisica dei corpi ponderabili, publikované v letech 1837-1841.

Amedeo Avogadro (některé prameny uvádějí jméno Amadeo) zemřel 9. července 1856 v Turíně.

Další informace

Časté překlepy: Amadeo, Lorenco, Roman.

Avogadro

Avogadrova konstanta.

Jeden ze zakladatelů fyzikální chemie.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš