Odpor

Převodní tabulka odporu

Převodní tabulky veličiny odpor
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
ohm Ω 1 Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.
Je to odvozená jednotka SI (m2.kg.s-3.A-2).
Jednotka ohm je pojmenovaná podle německého fyzika Georga Simona Ohma (1787-1854).
mezinárodní ohmΩ1,000 49 
abohm0,000 000 001Předpona ab znamená, že jednotka patří do CGS systému jednotek.
statohm898 755 400 000 
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 898 755 400 000 u jednotky odporu statohm znamená, že 1 statohm = 898 755 400 000 ohm.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Související odkazy

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš