Dobsonova jednotka

Dobsonova jednotka [DU]
Jednotka mohutnosti ozónové vrstvy používaná při měření ozónové vrstvy.
1 dobsonova jednotka [DU] je definovaná jako 0,01 mm silná vrstva ozónu shromážděného ze sloupce ozónu nad daným místem u zemského povrchu za standardních podmínek (teplota 0 °C a tlak 1 atm).

Pokud by se všechen ozón nad určitou oblastí zemského povrchu shromáždil u země za standardních podmínek, vytvořil by sloupec přibližně 3 mm vysoký. Tyto 3 mm jsou definovány jako 300 DU (1 DU = 0,01 mm vrstvy čistého ozónu za standardních podmínek).

Výchozí hodnota 300 DU vychází ze stavu ozónové vrstvy na Labradorem (viz obrázek).

Dobsonova jednotka

Dobsonova jednotka - určení výchozí hodnoty (zdroj What is Dobson Unit)

G. M. B. Dobson

Jednotka je pojmenována po G. M. B. Dobsonovi - jednomu z prvních vědců, kteří studovali ozónovou vrstvu v letech 1920-1960.

Dobsonův spektrometr

Dobson navrhl Dobsonův spektrometr, který byl používán k měření ozónové vrstvy z povrchu země. Dobsonův spektrometr měří intenzitu slunečního UV záření o 4 vlnových délkách; dvou které jsou absorbovány ozónem a dvou, které ne.

Další informace

Dobsonova jednotka

Doplňková jednotka soustavy SI dobsonova jednotka (Dobson Unit, D. U.) je jednotkou vyjadřující mohutnost ozónové vrstvy.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš