Heinrich Rudolf Hertz

Fotografie: Heinrich Rudolf Hertz

22. 2. 1857 - 1. 1. 1894

Německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz se narodil 22. února 1854 v Hamburku v rodině právníka. V mládí si oblíbil sestrojování různých přístrojů v rodinné dílně.

Svá studia začal Hertz na univerzitě v Mnichově. Záhy přestoupil na univerzitu do Berlína, kde získal titul doktora filozofie (magna cum laude).

V Berlíně byl Hertz asistentem H. von Helmholze. V roce 1883 začal Hertz přednášet teoretickou fyziku na univerzitě v Kielu. V roce 1885 byl Heinrich Rudolf Hertz jmenován profesorem fyziky na polytechnice v Karlsruhe.

Hertzův podpis

Heinrich Rudolf Hertz - podpis

V roce 1886 se Hertz oženil s Elizabeth Dollovou, dcerou profesora z Karlsruhe.

1889 - profesor fyziky na univerzit v Bonnu.

Elektromagnetické vlny

Heinrich Rudolf Hertz aplikoval Maxwelovy teorie na tvorbu a příjem rádiových vln (1886-1889). Jako první experimentálně prokázal existenci elektromagnetických vln.

Přístroje pro experimenty s elektromagnetickými vlnami

Přístroje pro experimenty s přenosem elektromagnetických vln

Heinrich Hertz dokázal, že se elektromagnetické vlny, šířící se rychlostí světla, mohou odrážet, lámat a polarizovat jako světlo. Jeho experimenty vedly k vývoji rozhlasu, televize a radaru.

Fotoelektrický jev

Heinrich Rudolf Hertz objevil v roce 1887 fotoelektrický jev. Při pokusech s vytvářením a detekcí elektromagnetických vln pomocí jiskřiště pozoroval, že ultrafialové záření dopadající na jiskřiště ulehčuje přeskok jisker. V roce 1905 objasnil Albert Einstein vnější fotoelektrický jev (Nobelova cena 1921) - uplatnil Planckovu hypotézu, že světlo má kvantový charakter.

Jako uznání jeho práce byla jednotka frekvence (cyklus za sekundu) pojmenovaná hertz.

Hertzův hrob

Heinrich Rudolf Hertz - hrob na hřbitově Ohlsdorfer, Hamburk (foto Ute Bauer)

Heinrich Rudolf Hertz zemřel 1. ledna 1894 v Bonnu.

Souvislosti

Heinrich R. Hertz

1 hertz [Hz] - jednotka frekvence.

Jeho práce:

Elektrické vlny (1890)

Principy mechaniky (1894).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš