Nicolas Léonard Sadi Carnot

Carnot

Portrét 17letého Carnota v uniformě pařížské školy École Polytechnique

1. 6. 1796 - 24. 8. 1832

Francouzský inženýr Nicolas Léonard Sadi Carnot se narodil 1. června 1796 v rodině napoleonského ministra války generála Lazara Carnota (1753-1823). Také mladý Sadi Carnot sloužil v Napoleonově armádě jako poručík generálního štábu. Sadi Carnot je spoluzakladatel termodynamiky - vědy o přeměnách tepla na práci a naopak a o vztazích mezi teplem a dalšími druhy energie.

Sadi Carnot studoval na pařížské École Polytechnique a poté působil jako vojenský inženýr. V armádě sloužil Sadi Carnot do roku 1828.

Tepelné stroje

Sadi Carnot studoval tepelné stroje (parní stroj poznal při své návštěvě německého Magdeburgu v roce 1821). Carnot se snažil popsat jejich fyzikální model. V díle Úvahy o hybné síle ohně (Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu, 1824), publikoval své výzkumy o pracovním tepelném cyklu složeném ze dvou izoterm a dvou adiabat. Carnot dokázal, že takový cyklus poskytuje největší práci - na jeho počest byl pojmenován jako Carnotův cyklus.

Carnotův cyklus

Tepelný oběh s nejvyšší termickou účinností, sestávající ze dvou expanzních změn (izotermy a adiabaty) a ze dvou změn kompresních (izotermy a adiabaty). Carnotův cyklus nelze prakticky realizovat - ukazuje nejvyšší teoreticky dosažitelnou účinnost oběhu, v němž se přivádí teplo pracovní látce při teplotě TA a odvádí při teplotě TB. Lze tak lépe analyzovat možnosti dalšího zdokonalování tepelných oběhů.

Sadi Carnot zemřel 24. srpna 1832 ve věku pouhých 36 let na choleru.

Další informace

Sadi Carnot

Carnotův cyklus.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš