basTER online - p�evod ��slen�ch soustav

P�evody mezi ��seln�mi soustavami

Jak p�ev�d�t?

Aplikace po stisku tla��tka P�evod p�evede zadan� ��slo v dan� soustav� do zadan� ��seln� soustavy.

Zn�m� chyby

Aplikace je ve f�zi testov�n�. Zde je seznam zn�m�ch chyb:

N�m�ty na vylep�en�

N�kolik v�c�, na kter�ch mus�m zapracovat:

Dal�� informace o p�evodech

P�evody soustav - Luk� Havrlant

��seln� soustavy

Online p�evodn�k mezi r�zn�mi ��seln�mi soustavami.

basTER online 0.92 © 2003 Ji�� Bure�

�vod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor
© 2002 Ji�� Bure�