Licence freeware

Udělují se následující práva:

Popis dalších práv a omezení

Autorská práva

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se aplikace conVERTER jsou majetkem Ing. Jiřího Bureše nebo jeho autorizovaných dodavatelů. Aplikace conVERTER je chráněna autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že s aplikací conVERTER musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům.

conVERTER Copyright Ing. Jiří Bureš, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002