Valivé tření (valivý odpor)

Valivé tření (valivý odpor) nastává při valení válce po podložce. Valivý odpor je výrazně menší než smykové tření.

Síla Ft nutná k překonání valivého tření:

Ft = ξ . Fn/R

Ft - valivý odpor

ξ (ksí) - rameno valivého odporu (součinitel valivého tření)

Fn - kolmá tlaková síla mezi tělesy

R - poloměr průřezu valeného tělesa

Rameno valivého odporu [2]
Udává poměr velikosti valivého odporu a kolmé tlakové síly mezi tělesy (podložkou a kolem) při jednotkovém poloměru kola.
Materiály Rameno valivého odporu
[m]
Poznámka
Ocel na oceli 0,0005 Wikipedia [1] uvádí 0,00003 m
Ocelové kolo na kolejnici 0,0004-0,0005 [3]
Nekalená ocel na nekalené oceli 0,00005-0,00006 [3]
Kalená ocel na kalené oceli (valivá ložiska) 0,000001-0,000005 [3]
Dřevo na oceli 0,0012  
Dřevo na dřevě 0,0015 Wikipedia [1] uvádí 0,0008 m
Litina na litině 0,00051  
Litina na žule 0,0021  
Litina na dřevě 0,0056  
Polymer na oceli 0,002  
Tvrdá pryž na oceli 0,0077  
Tvrdá pryž na betonu 0,01-0,02  
Pneumatika na asfaltu 0,0025-0,0045 [3]. Wikipedia [1] uvádí 0,0016.
Guma na betonu 0,015-0,035  

Hodnoty uvedené v tabulce se v různých zdrojích liší. Hodnoty jsou použitelné jen pro přibližné výpočty.

Zdroje

Další informace

Valivé tření

Valivé tření tzv. valivý odpor a tabulka ramena valivého odporu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš