Typografie

Typografické jednotky

typografii (psaní znaků; v širším významu knihtisk popř. úprava sazby) se používá několik měrných soustav, které mají svůj historický původ. Základními systémy jsou Didotův systém a angloamerický systém (pica [pajka]).

Historické typografické jednotky

Do 18. století neexistoval jednotný měrný typografický systém. Záleželo na každé tiskárně, jaké míry v ní byly použity. Většinou byl tento systém odvozen od místního měrného systému (od různých krajových loktů, stop apod.). V roce 1737 vydal francouzský písmolijec Pierre Simon Fournier (1712 -1768) svou převodní tabulku měr, ve které stanovil nejen základní typografické měrné pojmy, ale stanovil jednotlivé převodní poměry. Za základ vzal pařížskou stopu (32,48 cm). Stopa má 12 palců; palec má 12 čárek. Fournier rozdělil čárku na 6 dílů - typografických bodů (1 bod = 0,376 mm).

Didotův měrný typografický systém

V roce 1774 zdokonalil francouzský tiskař Francois Ambroise Didot (1730-1804) původní Fournierův systém. Didot systém přizpůsobil právě zaváděnému metrickému systému. Metr rozdělil na 2660 typografických bodů (1 typografický bod je asi 0,37594 mm). Základní mírou pro měření větších rozměrů je cicero (1 cicero = 12 typografických bodů = 4,51128 mm).

Didotův systém se používá především v Evropě.

Převodní tabulky didotova systému
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
metrm1Metr
bod (typografický)b0,000 375 939 8491 m = 2660 bodů; 1 bod je asi 0,3759 mm
ciceroc0,004 511 278 1951 cicero = 12 bodů; 1 cicero je asi 4,5113 mm; 1 franc. stopa = 72 cicer = 32,48 cm

Angloamerický (monotypový) systém

Základem této soustavy je anglická stopa (1 foot = 0,3048 m přesně). Systém používá jednotku pica (čti pajka).

Systém se používá především v USA, Velké Británii a Švýcarsku, ale protože je používán jako jedna ze základních jednotek ve světě počítačů je prakticky rozšířen po celém světě.

Převodní tabulky angloamerického monotypového systému
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
metr m 1 Metr
pointpt.0,000 352 81 foot = 12 inches, 1 inch = 72 points, 1 point = 0,3528 mm
pica [pajka] 0,004 233 61 pica = 12 points = 1/6 inch = 4,2336 mm
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u kilometru znamená, že 1 kilometr = 1000 metrů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Souvislosti

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš