Průtok

Převodní tabulka průtoku

Převodní tabulky veličiny průtok
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
metr krychlový za sekundu m3s-1 1 Norma ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie: Průtok je objem vody proteklé průtočným profilem za jednotku času.
metr krychlový za minutum3min-10,016 6671/60
metr krychlový za hodinum3h-10,000 277 81/3600
metr krychlový za denm3den-10,000 011 5741/86400
litr za sekundul.s-10,001 
sverdrupSv1 000 000Jednotka používaná v oceánografii na měření přesunu objemu mořské vody v mořských proudech (množství přepravené vody v čase). Pojmenovaná po norském výzkumníkovi H. U. Sverdrupovi (1888-1957). Sverdrup (Wikipedie).
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1 000 000 u jednotky průtoku sverdrup znamená, že 1 sverdrup = 1 000 000 metrů krychlových za sekundu.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš