Koeficient sálání

Převodní tabulka koeficientu sálání

Převodní tabulky veličiny koeficient sálání
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
  W.m-2 K-4 1  
  W.cm-2 K-4 10 000  
  kcal.m-2 h-1 K-4 1,163  
  kcal.m-2min-1 K-4 69,78  
  kcal.cm-2 h-1 K-4 11 630  
  cal. cm-2 s-1 K-4 41 868  
  cal.cm-2 min-1 K-4 697,8  
  BTU.ft-2 h-1 °F-4 33,115 6  
  BTU. ft-2 min-1 °F-4 1986,93  
  BTU.ft-2 s-1 °F-4 119 216  
  BTU.in-2 h-1 °F-4 4768,65  
  BTU.in-2 min-1 °F-4 286 119  
  BTU.in-2 s-1 °F-4 1,716 71.107  
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 000 u jednotky koeficientu sálání W.cm-2 K-4 znamená, že 1 W.cm-2 K-4 = 10 000 W.m-2 K-4.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš