Koeficient prostupu tepla

Převodní tabulka koeficientu prostupu tepla

Tabulka jednotek veličiny koeficient prostupu tepla
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
  W.m-2 K-1 1  
  W.cm-2 K-1 10 000  
  kcal.m-2 h-1 K-1 1,163  
  cal.cm-2 h-1 K-1 11,63  
  cal.cm-2 min-1K-1 697,8  
  cal.cm-2 s-1 K-1 41 868  
  BTU.ft-2 h-1 °F-1 5,678 26  
  BTU.ft-2 s-1 °F-1 20 441,7  
  BTU.in-2 h-1 °F-1 817,670  
  BTU.in-2min-1 °F-1 49 060,2  
  BTU.in-2 s-1 °F-1 2 943 612  
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 000 u jednotky koeficientu prostup tepla W.cm-2 K-1 znamená, že 1 W.cm-2 K-1 = 10 000 W.m-2 K-1.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš