Počítače

Tabulka velikosti informace ve světě počítačů
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
byteB1 Základní jednotka používaná v oblasti počítačů. 1 byte = 8 bitů. Byte vznikl z písmen slov binary digits of eights.
bitb0,125Nejmenší jednotka informace. Nabývá hodnot 0 nebo 1. 1 byte = 8 bit
kilobytekB1024210 bytů
megabyteMB1048576220 bytů
gigabyteGB1073741824230 bytů
terabyteTB1099511627776240 bytů
disketa 3.5" 1.44 MBHD1509950HD = High Density (vysoká hustota)
disketa 3.5" 720 kBDD737280DD = Double Density (dvojitá hustota)
disketa 5.25" 1.2 MB-1258291 
disketa 5.25" 360 kB-368640 
kibibyteKiB1024210 bytů
mebibyteMiB1 048 576220 bytů
gibibyteGiB1 073 741 824230 bytů
tebibyteTiB1 099 511 627 776240 bytů
pebibytePiB1 125 899 906 842 624250 bytů
exbibyteEiB1 152 921 504 606 846 976260 bytů
zebibyteZiB1 180 591 620 717 411 303 424270 bytů
yobibyteYiB1 208 925 819 614 629 174 706 176280 bytů
nobibyteNiB1 237 940 039 285 380 274 899 124 224290 bytů
dogbyteDiB1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 3762100 bytů

Kibibyte, mebibyte, gibibyte

V prosinci 1998 ustanovila IEC (International Electrotechnical Commission - mezinárodní standardizační organizace) nová jména jednotek a předpon pro binární násobky používané ve zpracování dat a při přenosech dat:

FaktorPřeponaZkratkaPůvodOdvozeno
210kibiKikilobinary (210)1kilo (103)1
220mebiMimegabinary (210)2kilo (103)2
230gibiGigigabinary (210)3kilo (103)3
240tebiTiterabinary (210)4kilo (103)4
250pebiPipetabinary (210)5kilo (103)5
260exbiEiexabinary (210)6kilo (103)6

Uvedené předpony nejsou součást jednotek systému SI. Jak je patrné z tabulky, vznikly nové jednotky odvozením z předpon používaných v SI systému jednotek. Druhá část předpony byla nahrazena slabikou bi (ze slova binary).

Podrobný popis je uveden v normě Amendment 2 to IEC International Standard IEC 60027-2: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics.

Další informace

Baud

Se světem počítačů souvisí také jednotka baud. Je používána pro měření rychlosti přenosu dat. Přenosová rychlost definuje rychlost přenosu dat z datového média na jiné datové médium. Baud rate udává počet změn signálu za sekundu. Počet změn se pak vyjadřuje v baudech. Jako základní jednotka informace v moderních počítačových systémech se bere jeden bit (nabývá hodnoty 0 nebo 1). Do jedné signálové změny lze zakódovat i více než jeden bit. A proto nelze slučovat pojem bps (bits per second = bity za sekundu) s pojmem baud.

Jednotka baud je pojmenována po Jean-Maurice-Émile Baudotovi (*1845 - †1903).

Koeficient

Koeficient – hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky . Například 1024 u kilobytu znamená, že 1 kilobyte = 1024 byte.

Nápověda

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš