Joseph Henry

Joseph Henry

17. 12. 1797 - 13. 5. 1878

Americký fyzik Joseph Henry se narodil se 17. prosince 1797 v Albany. Jeho rodiče pocházeli ze Skotska. Jeho otec byl chudý dělník a zemřel, ještě když byl Henry chlapec. V roce 1819 se zapsal na Albany Academy, kde později vyučoval.

Henry byl vynikající experimentátor.

Joseph Henry koncem 40. let 19. století

Joseph Henry asi 50letý

V letech 1826 - 1832 vyučoval Joseph Henry matematiku a přírodní vědy na Albany Academy a pak do roku 1846 vyučoval přírodní vědy na Princetonské univerzitě (tehdy College of New Jersey).

Joseph Henry - podpis

Joseph Henry - podpis

Elektromagnetismus

Hlavním polem jeho působnosti byl elektromagnetismus (od roku 1827), ale publikoval také díla z oblasti optiky, akustiky, meteorologie, astrofyziky, zemského magnetismu atd. Joseph Henry vylepšil elektromagnet pro praktické použití. Henry vynalezl elektromagnetické relé, které mu posloužilo k jeho dalšímu objevu - vynalezl první elektromagnetický telegraf, kterým položil základ pro komerční využití telegrafu.

Elektromagnet z Yale

Elektromagnet (Yale 1831)

Joseph Henry objevil v roce 1832 jev známý jako vzájemná indukčnost (na jeho počest je jednotka indukčnosti pojmenovaná henry). Objev elektromagnetické indukce učinil Henry nezávisle na objevu, který dříve publikoval Brit Michael Faraday. Objevil také vlastní indukčnost.

Joseph Henry vynalezl malý elektromagnetický motor.

V roce 1846 se Joseph Henry stal tajemníkem a pak i ředitelem nově založeného Smithsonova ústavu pro podporu věd. Od roku 1868 až do své smrti zastával Joseph Henry funkci prezidenta Národní akademie věd.

Henryho hrob

Hrob: Joseph Henry Died May 13, 1878
Oak Hill Cemetery Washington D. C., USA

Joseph Henry zemřel 13. května 1878 ve Washingtonu.

Další informace

Joseph Henry

Průkopník telegrafu.

Objevil elektromagnetickou indukci (objev učinil také M. Faraday).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš