Christian Andreas Doppler

Christian Andreas Doppler

29. 11. 1803 - 17. 3. 1853

Rakouský fyzik, astronom a matematik Christian Andreas Doppler se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu (Rakousko). Doppler měl převzít úspěšné rodinné kamenictví. Měl ale chatrné zdraví, takže místo Dopplera kameníka svět poznal Dopplera fyzika.

Mladý Doppler se výborně učil. Základní školu navštěvoval v rodném Salzburgu. Střední školu studoval v Linci. Ve studiích pokračoval od roku 1822 na Polytechnickém institutu ve Vídni, který ukončil v roce 1825. Pak studoval na salzburském lyceu filozofii. Následovala studia na vídeňské univerzitě (matematika, mechanika a astronomie), která Doppler úspěšně ukončil v roce 1829.

Po skončení studií pracoval na vídeňské univerzitě jako asistent profesora matematiky a mechaniky A. Burga. Začal také publikovat vědecké práce. V roce 1832 publikoval Ein Beitrag zur Parallelen-Theorie (Příspěvek k teorii rovnoběžek).

Doppler a Praha

Doppler brzy opustil Vídeň. Od roku 1835 se jeho novým působištěm se stala Praha. Nejprve vyučoval na střední Technické škole. V roce 1836 se Doppler oženil (měl 3 syny a 2 dcery).

V roce 1841 byl jmenován profesorem matematiky a geometrie na pražském Polytechnickém institutu, kde již před tím přednášel.

Pamětní deska

Pamětní deska v ulici U Obecního dvora

V Praze Doppler publikoval v roce 1843 článek Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev. Doppler navrhl využít tohoto jevu pro měření vzdálenosti a pohybu hvězd.

Dopplerův jev

Doppler je dnes známý především objevem, který byl na jeho počet pojmenován jako Dopplerův jev.

Dopplerův jev
(Dopplerův princip nebo také Dopplerův posun) popisuje změnu vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemném pohybu pozorovatele a zdroje vlnění.

V Dopplerově době se jev uplatňoval především v akustice. Ve 20. století však Dopplerův jev přinesl revoluci v astrofyzice.

V roce 1845 Doppler uskutečnil známý pokus se zvukem, kdy využil hudebníky hrající v jedoucím vlaku a pozorovatele stojící v klidu na zemi. Při pokusu byla posuzována výška hraných tónů.

V roce 1846 Doppler publikoval další verzi své teorie. V ní uvažoval také pohyb pozorovatele. Dopplerův jev našel v polovině 19. století řadu odpůrců. Uznání se Dopplerovy dostalo až v roce 1859 (6 let po jeho smrti) objevem spektrální analýzy.

Doppler se věnoval množství vědeckých oborů (mj. matematika, elektřina a magnetismus, astronomie, optika a akustika). Doppler byl vynikající experimentátor. Sestrojil nebo zdokonalil mnoho optických přístrojů. Mj. sestrojil optický dálkoměr.

Christian Andreas Doppler - podpis

Christian Andreas Doppler - podpis

V roce 1840 byl Doppler přijat za mimořádného člena Královské české společnosti (od roku 1843 se stal řádným členem). V roce 1847 se stal výkonným tajemníkem Královské české společnosti. V roce 1848 se stal členem vídeňské Říšské akademie věd a čestným doktorem Pražské univerzity.

Nemocný Doppler

Doppler celý svůj život trpěl řadou zdravotních problémů. Byl nucen opustit své místo na univerzitě v Praze. Krátkým působištěm se Dopplerovi stala Banská Štiavnica (Akademie hornictví a lesnictví). V roce 1850 je Doppler jmenován prvním ředitelem Institutu fyziky (univerzita ve Vídni). V listopadu 1852 odcestoval nemocný Doppler na léčení do Benátek.

Dopplerův hrob

Christian Doppler - hrob na benátském hřbitově Cimitero di San Michele (foto Ginni M)

Christian Andreas Doppler zemřel 17. března 1853 v Benátkách (Itálie).

Odkazy a zdroje

Christian Andreas Doppler

Dopplerův jev.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš