Gaspard-Gustave de Coriolis

Gaspard-Gustave de Coriolis

21. 5. 1792 - 19. 9. 1843

Francouzský matematik Gaspard Gustave de Coriolis se narodil 21. května 1792 v Paříži (Francie) v rodině důstojníka. Coriolis vyrůstal v Nancy, kde také navštěvoval školu. V roce 1808 začal studovat École Polytechnique. Po absolvování pokračoval ve studiích na pařížské École des Ponts et Chaussées.

Coriolis učitel

Po smrti otce byl nucen nemocný Coriolis podporovat rodinu. Přijal místo lektora matematické analýzy a mechaniky na École Polytechnique (1816 - 1838). Poté se Coriolis stal v roce 1829 profesorem mechaniky na École Centrale des Artes et Manufactures. Od roku 1832 začal Coriolis přednášet na École des Ponts and Chaussées a od roku 1836 stanul v čele této školy a byl zvolen do Académie des Sciences. Od roku 1838 působil na École Polytechnique jako úspěšný studijní ředitel.

Coriolis vědec

Coriolis se zabýval především matematickou analýzou, mechanikou a hydraulikou. Podrobně také studoval tření. Coriolis zavedl pojmy práce a kinetická energie. Své výzkumy začal v roce 1819 a jeden z prvních vědců, které s nimi seznámil byl v roce 1824 Poncelet. Společně pak výzkumy zveřejnily v roce 1829 v díle Du Calcul de l'effet des machines. Coriolis navrhl jednotku práce pojmenovat dynamode. Jednotka představovala 1000 kilogram-metrů. Jednotka dynamode se na rozdíl od veličiny práce neprosadila.

Coriolisova síla

Coriolis je známý výpočtem sil působících v rotujících soustavách. Jedna z těchto sil nese jeho jméno - Coriolisova síla. Poprvé byla Coriolisova síla popsána v roce 1835 v pojednání Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps. Ve stejném roce pak publikoval matematickou teorii kulečníku v díle Théorie mathématique des effets du jeu de billiard.

Coriolisova síla
Zdánlivá síla. Coriolisova síla je setrvačná síla, která působí na tělesa v rotující neinerciální vztažné soustavě, která se pohybuje kolmo ke směru otáčení. Coriolisova síla má kolmý směr k rychlosti těles. Způsobuje stáčení trajektorie těles proti směru otáčení soustavy.
Fc = 2 . m . v . ω
Fc - Coriolisova síla,
m - hmotnost tělesa,
v - rychlost tělesa vzhledem k soustavě,
ω - úhlová rychlost otáčení soustavy.
Coriolisova síla např. způsobuje, že se liší proudění severních a jižních větrů - pasátů. Na severní polokouli se pasáty stáčí na západ (doprava) a na jižní doleva (také na západ). Podobně také řeky na severní a jižní polokouli častěji podemílají opačné břehy. Na severní polokouli se vír při vypouštění vany otáčí doprava. Na jižní polokouli je to naopak.

Foucaultovo kyvadlo

Coriolisovu sílu demonstruje Foucaultovo kyvadlo (dlouhé a těžké kyvadlo s dlouhou dobou kmitu). Stránka Coriolisova síla uvádí:

Pokud takové kyvadlo rozkýveme podél čáry nakreslené na podlaze pod ním, začne se rovina kmitu velmi pomalu stáčet, a po nějaké době už nekýve rovnoběžně s nakreslenou čárou, ale šikmo k ní pod určitým úhlem. Velikost tohoto úhlu je tím větší, čím déle necháme kyvadlo kývat, takže po několika hodinách například kýve kolmo k původnímu směru.

Nemocný Coriolis

Od mládí vážně nemocný Gaspard Gustave de Coriolis zemřel v Paříži 19. září 1843. Rok po jeho smrti byl vydán spis Traité de la mécanique des corps solides.

Hrob

Gaspard Gustave Coriolis - hrob
Cimetière de Montparnasse Paříž, Francie

Odkazy a zdroje

Gaspard Gustave de Coriolis

Coriolisova síla.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš