Archimedes ze Syrakus

Archimédes

asi 287 př. n. l. - 212 př. n. l.

Řecký vynálezce, matematik a fyzik Archimédes se pravděpodobně narodil roku 287 před naším letopočtem. Jeho otcem byl astronom Fidius. Většinu svého života prožil Archimédes v sicilských Syrakusách (odtud pochází také jeho přízvisko). Archimédes žil v období rozkvětu řecké kultury a vzdělanosti v 6. až 4. století př. n. l. Archimédes spolupracoval mj. s matematiky Kononem a Eratosthenem, kteří žili v Alexandrii.

Podle dostupných údajů svá díla Archimédes napsal až po 40. roku života. Archimédes se věnoval inženýrské činnosti (mj. zavedl pojem těžiště a určil metodiku zjištění polohy těžiště pro rovinné útvary a prostorová tělesa, stavba válečných strojů), geometrii (přibližné určení čísla π výpočty obsahu rovinných geometrických obrazců a objemu geometrických těles), matematické fyzice (statika a hydrostatika) a astronomii.

Archimédova díla se v originálech nezachovala. Nejstarší dostupné jsou jen přepisy a překlady (především arabské).

Fyzik Archimédes

Do oblasti fyziky Archimédes přispěl pracemi na téma teorie páky, výpočet těžiště pro rotační plochy atd. Snad nejznámější je tzv. Archimédův zákon.

Archimédův zákon

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené.

Archimédes v závěru svého života řešil, jak pomocí čísel popsat geometrické veličiny. Archimédes vytvořil systém pro zapisování velkých čísel.

Archimédes ze Syrakus zemřel podle některých v roce 212 př. n. l.

Zdroje: [13], [15]

Souvislosti

Archimédes

Archimédův zákon.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš